فلزیاب
Thursday, 22 March 1398 10:08

فلزیاب FCD

Written by

فلزیاب FCD

فلزیاب FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی از پیشرفته ترین نوع فلزیاب در دنیا میباشد فلزیاب FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میتواند با تغییر نوع علائم فرکانس و جریان و انرژی هدف را تشخیص دهد

فلزیاب FCD را در عملیات حرفه ای برای عمق زیاد استفاده مینمایند و سیستم فلزیاب FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میتواند اهداف را براحتی تشخیص دهد و پیدا نماید

فلزیبا FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی در چند دسته تقسیم میگردد که حرفه ای ترین نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب FCD دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد طراحی و ساخت این نوع فلزیاب با این نوع تنظیمات در اختیار چند شرکت معتبر در دنیا میباشد

فلزیاب FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی در نوع فوق پیشرفته حرفه ای خود دارای شکل ترکیبی یا مرکب میباشد و فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری و فلزیاب صدا دار در یک مدار در کنار یکدیگر میباشد البته بعضی از این نوع فلزیاب دارای سیستم فلزیاب صدا زمینه یا صدا یکسره با فلزیاب انتنی میباشد یا فلزیاب تصویری به همراه فلزیاب انتنی میباشد

فلزیاب FCD یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد مدار انها بنابر اصول و شرایط رادار طراحی میگردد که این نوع طراحی در اختیار تعداد انگشت شماری شرکت های معتبر در دنیا میباشد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

در سایت در بالای صفحه بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 20 March 0780 11:02

فلزیاب خارجی

Written by

فلزیاب خارجی

فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی مهم نیست عملکرد فلزیاب است که مهم است و باید توانائی ان فلزیاب را در نظر بگیرید بیشتر فلزیاب های خارجی یا فلزیاب ایرانی که رنگ و لعابی به ان داده و بعنوان فلزیاب خارجی بفروش میرسانند دارای توانائی بالای نمی باشد بخصوص فلزیاب خارجی که در ایران ارائه میگردد و ان فلزیاب های ایرانی که با بعنوان خارجی بفروش میرسد که تکلیف شان مشخص است

وقتی به این فروشندگان فلزیاب که فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی با عنوان خارجی بفروش میرسانند مراجعه مینمائید به خریدار توصیه مینمایند که فلزیاب ایرانی نخرید زیرا ان فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی که به عنوان فلزیاب خارجی میفروشند دارای توانائی تفکیک و  کاوش اهداف در عمق زیاد نمی باشد و با این ترفند سعی مینمایند که کاری کنند که خریداران به شرکت های فروشنده فلزیاب ساخت ایران مراجعه ننماند تا واقعیت را در رابطه با عملکرد فلزیاب بدست نیاورند و فلزیاب بی کیفیت با عنوان خارجی را بخرند

این دسته برای اینکه فلزیابی که خودشان بفروش میرسانند دارای توانائی نمی باشد و نمی توانند با فلزیاب ساخت ایران با کیفیت بالا رقابت نماید هر مطبی را بیان نموده و به خورد خریدار میدهند تا نگذارند  خریدار یک فلزیاب واقعی که توانائی بالای داشته و ساخت ایران میباشد را خریداری نمایند

به شرکت یا افرادی اطمینان نمائید که واقعیت را با صداقت برای خریدار بیان مینماید و از ان دسته که برعلیه دیگران بدگوئی نموده و ابراز فضل مینمایند و اطلاعات دروغ به خریدارن میدهند اطمینان ننمائید هیچگونه سیستم فلزیاب در دنیا وجود ندارد که گنج یاب باشد یا گنج یاب بطور کلی وجود خارجی ندارد فقط یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند در عملیات باستانی و گنج یابی با یک سیستم فلزیاب فوق پیشرفته موفق گردد و نشانه یک فلزیاب حرفه ای فوق پیشرفته در ابتدا این است که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه یکدیگر باشند

یک شرکت معتبر به خریدار ابراز مینماید که فلزیاب طراحی و ساخت خود میباشد و قطعات ان خارجی است زیرا قطعات الکترونیک را چند شرکت معتبر بزرگ در دنیا تولید مینماید و این شرکت ها یا کارخانجات تولید کننده قطعات الکترونیک دردنیا چند تا بیشتر نیستند و تولید کنندگان  قطعات الکترونیک در دنیا محدود بوده و قطعات الکترونیک را نمی توان در یک کارگاه کوچک با کیفیت پائین ساخت و تکنولوژی مربوط به ساخت قطعات الکترونیک بسیار دقیق و پیشرفته میباشد و در اختیار هر شخص یا شرکت یا سازنده ای نمی باشد تا قطعات با کیفیت پائین را تولید نماید

انها  که میگویند فلزیاب ساخت ایران توانائی و کاربرد ندارد یا بدرد نمی خورد در اصل به خاطر این است که فلزیاب که خودشان با عنوان خارجی بفروش میرسانند بدرنمی خورد و کارائی نداشته و به این شکل میخواهند ذهن خریدار را گمراه نموده و در زمان گفتگو با بحث یا مشاوره یا مطالبی که در سایت ها یا بلاگ ها یا شبکه اجتماعی بیان مینمایند انقدر خود را مظلوم مهربان نشان میدهند تا بتوانند اطمینان خریدار را جلب نموده و سیستم فلزیاب مورد نظر خود را به خریدار معرفی نموده یا بفروش برسانند به گفته این افراد که اینگونه برعلیه دیگران مطالب درج مینمایند اطمینان ننمائید و این روش فروش فلزیاب توسط این دسته میباشد هرکز فلزیاب را ازاین دسته اشخاص یا شرکت ها که از فلزیاب دیگران بدگوئی مینمایند خریدار ننمائید و فلزیاب را از ان دسته و اشخاص و شرکت ها خریداری نمائید که واقعیت همه فلزیاب ها دنیا را برای شما بیان مینمایند و با صداقت موضوعات واقعی در رابطه با فلزیاب را در اختیار شما بعنوان خریدار قرار میدهند

زمانیکه به فروشندگان فلزیاب مراجعه مینمائید از سیستم فلزیاب خود تعریف بسیار مینمایند بخصوص اگر فلزیاب خارجی بفروشند یا فلزیاب ساخت ایران را بعنوان فلزیاب خارجی معرفی نمایند مطالب عجیب و غریبی را بیان نموده که در دکان هیچ عطاری پیدا نمی شود مانند اینکه فلزیاب فلان شرکت سیلیس میگیرد کسی نیست به این اشخاص بگوید که چرا دروغ میگوئید و برای فروش فلزیاب واقعیت را پنهان نموده زیرا یک سیستم فلزیاب که یک هدف پنهان شده را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک مینماید توانائی خود را به اثبات رسانده و موفقیت در صحنه کار اصلی به تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر در زمان عملیات اصلی بستگی داشته و سیستم فلزیاب از اپراتور یا کاربر دستور میگیرد که چه نوع هدفی را در چه موقعیتی پیدا نماید و اگر اپراتور یا کاربر در تنظیمات سیستم فلزیاب اشتباه نماید سیستم فلزیاب نیز یک منبع دیگر را بعنوان هدف اصلی مورد نظر اپراتور یا کاربر مشخص مینماید تشخیص اصلی به تجربه و مهارات اپراتور یا کاربر بستگی دارد

این دسته که سیستم فلزیاب خارجی میفروشند یا فلزیاب ایرانی را بعنوان فلزیاب خارجی ارائه مینمایند  برای اینکه سیستم فلزیاب خود را بفروش برسانید به هر دست اویزی اویزان میشوید و سعی مینماید خریدار را از خرید یک فلزیاب خوب با کیفیت بالا منصرف نمائید و از سیستم فلزیاب تقلبی خود تعریف مینمائید اگر این اشخاص راست میگویند چرا با فلزیاب خود به دنبال گنج نمی روند و فلزیاب را به هر شکل شده و هر نوع دروغ به خریدار میفروشند زیرا اگر انقدر به سیستم فلزیاب خود برای گنج یابی اطمینان دارند بروند و خودشان گنج را پیدا نمایند و از این راه کسب درامد نکنند و با فلزیاب خود گنج را پیدا نموده و ثروتمند گردند  و وقتیکه این مطلب را برای این افراد بیان نمائید هزار دلیل و بهانه میاورند تا شما را راضی نمایند که چرا خودشان به دنبال گنج نمی روند و این واقعیت راکه ساختار سیلیس یا نمک یا رسوبات یا کربن ها بر روی همه فلزیاب های دنیا اثر گذاشت و در فلزیاب ایجاد خطا مینماید را برای خریدار بیان نمی نمایند و اگر ادعا نمودند که سیستم فلزیاب انها میتواند صد در صد این منابع مزاحم یا ذرات را حذف نماید مطمئن باشید دروغ میگویند زیرا اساساً جریان و انرژی و نیرو امواج و فرکانس با این منابع مزاحم و ذرات مشگل دارد و همه فلزیاب های دنیا از انرژی و جریان و نیرو ولتاژ و فرکانس برای تشخیص هدف بهره میبرند و این منابع مزاحم و ذرات میتواند بر روی فلزیاب اثر متقابل بگذارد و فقط یک فلزیاب حرفه ای که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند نوع هدف را بنابر طبقات متفاوت اهداف تشخیص دهد

توجه نمائید که عده ای نیز ابراز مینمایند که مدار مونتاژ شده را از کشورهای خارج با مارک معتبر وارد نموده و در ایران قطعات داخل جعبه قرار میدهند این عده نیز حقیقت را نمی گویند زیرا قطعات الکترونیک بصورت باز و جداگانه وارد شده و هر تولید کننده انرا بر روی مدار قرار داده و به بازار ارائه مینمایند و برای اینکه سیستم فلزیاب خود را بفروش برسانند از یک مارک معتبر بهره برده و اعلام مینمایند که این قطعات متعلق به فلان شرکت سازنده محصولات الکترونیک است که این موضوع نیز واقعیت نداشته زیرا هیچ سازنده سیستمهای الکترونیک بدون دادن لیسنس یا لیسانس تولید قطعات مونتاژ شده را در اختیار دیگران نمی تواند قراردهد و همه این فلزیاب های که با مارک معتبر در ایران بفروش میرسد ساخت ایران میباشد و قطعات بصورت قطعه جداگانه به ایران وارد شده و مونتاژ میگردد و این اشخاص برای این بگویند سیستم فلزیابی را که ارائه مینماید خارجی است و اطمینان خریدار را جلب نمایند از این روش بهره میبرند و عده ای دیگر برای اینکه اثبات نمایند سیستم فلزیاب که ارائه مینمایند خارجی است یک سایت با نام خارجی و مارک معتبر با یک پسوند یا پیشوند باز نموده و دو خط تلفن اینترنتی متعلق به دیگر کشورها را از گوگل یا یاهو خریدار نموده و در گوگل مپ یک ادرس در کشور مورد نظر خود ثبت نموده که هیچکدام این مطالب در اصل پایه و اساس نداشته و ساختگی است و در سایت های مانند علی بابا و امازون یا کلیکو تبلیغات داده تا خارجی بودن سیستم فلزیاب خود را اثبات نمایند و با گران فروختی فلزیاب خود این هزینه ها را از خریدار دریافت مینمایند و برای همین موضوع نیز به خریداران میگویند فلزیاب با قیمت مناسب کیفیت ندارد و فلزیابی که این عده گران میفروشند کیفیت دارد به هر شکلی شده برای خود بازار گرمی مینمایند تا فلزیاب مورد نظر خود را بفروش برسانند

یک سیستم فلزیاب که بخواهد اصل باشد باید دارای کد تولید باشد و هر گمرگ یا قسمت بازرگانی سفارت ان کشور ان نوع محصول و کارخانه را در ایران تائید نماید که در رابطه با فلزیاب های ایرانی که بعنوان خارجی بفروش میرسد چنین موضوعات و مدارک و ادله وجود ندارد و مورد تائید قرا نمیگیرد زیرا تولید کننده خارجی اصل ان وجود خارجی ندارد

به ظاهر فلزیاب توجه ننمائید که زیبا است یا ظاهر ساده دارد به عملکرد سیستم فلزیاب توجه نمائید زیرا عده ای برای اینکه فلزیاب خود را بصورت تجاری بفروش برسانند و توجه خریدار را جلب نمایند ظاهر زیبائی برای فلزیاب در نظر گرفته ولی از نظر عملکرد کارائی ندارد و ان دسته که فلزیاب را با کیفیت بالا ارائه مینمایند به ظاهر فلزیاب توجه ننموده بلکه برروی توان سیستم فلزیاب عمل مینمایند و زیرا به عملکرد فلزیاب خود اطمینان کامل دارند و فلزیاب یک سیستم صنعتی است و یک سیستم بازار نمی باشد که ظاهر ان زیبا باشد مانند کت وشلوار یا البسه نمی باشد که برای ان مد ظاهر در نظر گرفته شود بلکه کارائی و کیفیت ان مطرح است

عده ای نیز ابراز مینمایند که فلزیاب دست ساز است یا غیر دست ساز توجه نمائید که قطعات فلزیاب خوب و پیشرفته که دارای پردازشگر تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارای قطعات حساس و دقیق میباشد و باید با درجه حرارت مشخص مونتاژ گردد و سیستمهای خودکار این دقت و توانائی را ندارند و توجه نمائید اصل عملکرد فلزیاب است و به نوع ساخت ان که دست ساز یا غیر دست ساز است بستگی ندارد

پس در زمان خرید عملکرد فلزیاب و تنظیمات انرا در نظر بگیرید و اینکه ساخت کجا است و به ظاهر ان چه شکلی است توجه ننمائید به دقت و عملکرد سیستم فلزیاب توجه نمائید که میتواند یک هدف پنهان شده را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید

در مجموع در رابطه با خریداران فلزیاب ان دسته که با فلزیاب موفق میگردند از فلزیاب خود تعریف نموده و ان عده که موفق نمیگردند از فلزیابی که در اختیار دارند ایراد میگیرند و به تجربه و مهارت و توان خود در تنظیم و تشخیص با فلزیاب دقت نمی نمایند حال امکان دارد این دو دسته هر دو دارای یک نوع فلزیاب باشند یکی موفق گردید و یکدیگر موفق نشده است اصل عملکرد فلزیاب این است که خود خریدار اموزش دیده و یک هدف پنهان شده را در سطح و عمق تفکیک و پیدا نماید این فلزیاب عملکرد خود را به اثبات رسانده و خریدار باید به فلزیابی که خریداری نموده است و چنین عملکردی در زمان تمرین و ازمایش از خود ارائه نموده است  اطمینمان داشته باشد و موفقیت در صحنه کار اصلی به تجربه و مهارت و وضعیت هدف و منابع صحنه کار بستگی داشته و ایجاد تعادل در تنظیمات فلزیاب از وظائف اپراتور یا کاربر است.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

در سایت در بالای صفحه بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Thursday, 22 March 1398 11:00

یایوYAYO

Written by

یایوYAYO

یایوفلزیاب پرقدرت در جهت تشخیص اهداف در عمق زیاد میباشد که تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای تعیین نوع هدف بنابر عدد VDI میباشد.

Thursday, 20 March 0780 11:02

فلزیاب فرکانس بالا

Written by

فلزیاب فرکانس بالا

فلزیاب فرکانس بالا که در یک حد مشخص و بدون تغییر در فرکانس عمل نموده یا فقط یک فرکانس را در حد بالا منتشر مینماید توان بالای در تشخیص اهداف در عمق را نداشته زیرا به دلیل وجود اتمسفر زمین علائم با فرکانس بالا به جای انکه توسط جاذبه زمین جذب گردد به سمت هوا یا بالا حرکت مینماید

دیده شده که بعضی اشخاص میگویند که سیستم فلزیاب انها تا 250 مگاهرتز امواج  یا فرکانس ایجاد مینماید که این امر پایه نداشته زیرا چنین فرکانس یا موجی قبل از اینکه جذب زمین گردد به سمت بالا یا هوا حرکت مینماید و قابلیت جذب به درون زمین را نداشته وتفاوت بین فلزیاب فرکانس بالا با فلزیاب مولتی فرکانس در این است که نوع علائم فلزیاب مولتی فرکانس متغیر است و از فرکانس پائین تا بالا را منتشر مینماید و این سیستمها فلزیاب مولتی فرکانس از نوع فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانس القائی میباشد که علائم را درسطوح متفاوت ارسال مینماید و به همین دلیل این علائم جذب زمین برای تشخیص در عمق زیاد میگردد و سیستم جذبی فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی  توان دریافت علائم متفاوت را داشته و پردازشگر ان میتواند این علائم را از یکدیگر جدا سازد و ان هم بخاطر تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC وسطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد.

فرکانس ها تا یک حدودی جذب زمین میگردند و فرکانس های خیلی بالا به سمت زمین جذب نمیگردند و اگر هم جذب زمین گردد تا قابلیت نفوذ به عمق زیاد را نداشته  ولی نوع فرکانس و جریان و انرژی تعیین شده در سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی بصورتی میباشد که به راحتی جذب اعماق زمین گردید و سیستم دریافت یا جذبی ان میتواند علائم بازگشته از عمق زمین را هر میزان کاهش یافته یا ضعیف گردیده باشد دریافت نموده و توسط سیستم پردازشگر انرا به حد مطلوب در جهت تشخیص در مدار سیستم فلزیاب برساند و نشانه عملکرد ان در زمان تمرین مشخص میگردد که یک هدف کوچک به نسبت توان عمق سیستم فلزیاب در زیر زمین بگذارید براحتی انرا کاوش مینماید.

طراحی و ساخت این نوع سیستم فلزیاب مولتی فرکانس در تمام دنیا انحصاری و منحصربه فرد است.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Thursday, 22 March 1398 11:04

فلزیاب عملکرد مولتی فرکانس

Written by

فلزیاب عملکرد مولتی فرکانس

فلزیاب به نسبت نوع طراحی مدار خود دارای توانائی ارسال یا دریافت علائم اعم از جریان و انرژی و نیرو امواج و فرکانس میباشد در فلزیاب طراح به دلیل شکل طراحی مدار ان نوع فلزیاب وضعیت تشخیص اهداف را به شکل های متفاوت تعیین مینماید فلزیاب مولتی فرکانس سیستم فلزیاب فوق پیشرفته ای میباشد که در یک زمان مشخص و همزمان یا بسیار نزدیک به هم با سرعت زیاد علائم یا فرکانس پائین تا بالا را طبقه به طبقه منتشر نموده یا دریافت و جذب مینماید این نوع شرایط درهر سیستم فلزیاب وجود نداشته زیرا طراحی مدار ان اختصاصی و انحصاری میباشد

این سیستمها فلزیاب مولتی فرکانس نسبت به سیستمهای فرکانس پائین توان عملکرد بالای در  پردازش نوع علائم دریافتی و جذب شده را دارد و علائم پراکنده که شرایط ترکیبی انها در اثر وضعیت صحنه کار یا الیاژهدف تغییرنموده را به بهترین نحوه از علائم دیگر جدا مینماید نشانه عمده عملکرد این سیستمها فلزیاب مولتی فرکانس است که دارای سیستم تشخیص دهنده کوئل یا سرجستجوگربرروی خود سیستم فلزیاب مولتی فرکانس است یا کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری سنسوری مستقل نیز بر روی این سیستمها فلزیاب مولتی فرکانس نصب میگردد.

عملکرد فلزیاب مولتی فرکانس بیشتر برای شرایطی طراحی گردیده است که یک هدف در اثرمواد معدنی و منابع صحنه کار علائم پراکنده را منتشر مینماید و این نوع فلزیاب مولتی فرکانس میتواند هر نوع علامتی که دریافت نماید توسط پردازشگربا نوع تنظیمات مقایسه نموده و علائم مورد نظر را تقوبت و تبدیل نموده و بصورت واکنش فلزیاب نشان دهد.

 عملکرد فلزیاب مولتی فرکانس به صورتی میباشد که میتواند هر نوع علائم بازتاب شده را به نسبت نوع تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تعیین شده از دیگر علائم تشخیص دهد

تفاوت عملکرد فلزیاب مولتی فرکانس با فلزیاب فرکانس بالا در این است که فلزیاب مولتی فرکانس دارای ساختار تشخیص با اصول رادار زمینی دستی میباشد و فلزیاب مولتی فرکانس انواع علائم و فرکانس را از علائم پائین تا بالا را بصورت متغیرمنتشر نموده یا در نوع جذبی انواع علائم با فرکانس بالا تا پائین را دریافت یا جذب نموده وفلزیاب فرکانس بالا که فقط یک فرکانس یا علائم بالا ثابت را منتشرنموده و علائم فلزیاب فرکانس بالا ثابت است و تغییر نمی نماید فقط ان طبقه از علائمی که ارسال نموده را دریافت نموده و این علائم فرکانس بالا تا حدودی جذب لایه های زیر زمین میگردد ولی فلزیاب مولتی فرکانس به دلیل متغیر بودن علائم فرکانسی که از فرکانس بالا و فرکانس پائین میباشد میتواند در لایه های گوناگون زمین جذب گردیده یا  علائم متفاوت که از زیر زمین بازتاب میگردد را مورد ارزیابی قرارداده یا جذب نماید و از انجا که این نوع سیستم فلزیاب دارای پردازشگر تفکیکی میباشد میتواند علائم بازتاب شده ازهدف مورد نظررا تفکیک نماید

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب تفکیکی مولتی فرکانس

فلزیاب مولتی فرکانس نوعی فلزیاب است که بنابر شرایط رادار طراحی گردیده است و میتواند در یک زمان انواع علائم یا جریان یا امواج فرکانس را منتشر نموده یا دریافت و جذب نماید که این بستگی به نوع طراحی مدار ان دارد این نوع فلزیاب بنابر ساختار سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد که دارای شرایط رادار است و برای همین میتواند هر نوع علائمی را انتشار یا دریافت نموده و مورد پردازش قراردهد این نوع سیستم فلزیاب میتواند شعاع زنی و نقطه زنی با سیستم فلزیاب انتنی را به انجام رسانده و سپس با سیستم فلزیاب تصویری ان نقطه زنی مجدد نموده و شرایط هدف را تشخیص داده

این نوع سیستمها فلزیاب اگر دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC وسطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد توانائی بالای در تشخیص و تفکیک فلزات مانند طلا GOLD و نقره SILVER و مس COPPER و .... از یکدیگر میباشد.

ساختار این سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با فرکانس بالا متغیریا مولتی فرکانس مانند سیستمها فلزیاب با فرکانس پائین عمل نموده و توان تفکیک ان مانند سیستمهای فلزیاب فرکانس پائین در حد خوب میباشد و توان کاوش اهداف در عمق زیاد را دارا میباشد و دلیل ان تغییر در نوع امواج و جریان و علائم و انرژی و فرکانس متغیران میباشد و وجود سنسور حرارتی یا جذبی و التراسونیک و مادون قرمز در این نوع سیستمها فلزیاب توان تشخیص اهداف در عمق زیاد را افزایش داده و براحتی نوع اهداف را تفکیک مینماید.

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Saturday, 21 May 2016 13:04

فلزیاب مولتی فرکانس

Written by

فلزیاب مولتی فرکانس

این دسته سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی دارای نوعی فرکانس یا علائم با ولتاژ پائین میباشند این سیستمها فلزیاب فرکانسی از پائین ترین اندازه تا حد بالا منتشرنموده و این فرکانس ها بصورت مولتی یا متغیردر یک زمان کوتاه از فلزیاب منتشر شده و علائم انتشار یافته بصورت متغیر پراکنده میگردد.

مدارات این دسته سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای فرکانس یا علائم بالا با ولتاژ پائین میباشد بصورتی طراحی گردیده است که علائم بازگشتی از منابع و هدف را مورد ارزیابی قرارداده و از بین ان علائم علامتی را که به تنظیمات سیستم فلزیاب و طلایاب یا گنج یاب یکسان یا نزدیک باشد تشخیص داده و با این روش میزان انحراف یا تغییر علائم در اثر وضعیت صحنه کار یا الیاژ هدف کاهش میابد و توان تشخیص سیستم فلزیاب افزایش یافته.

در این نوع سیستمها فلزیاب تشعشع نسبت به ولتاژ بیشتر میباشد و در این سیستمها فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی از سنسور جذبی یا التراسونیک یا مادون قرمز نیز بهره برده میشود.

 طراحی این نوع سیستمها فلزیاب مولتی فرکانس ویژه میباشد و توسط کمترتولید کننده ارائه میگردد و در بعضی ازاین نوع سیستمها فلزیاب به کوئل یا سرجستجوگر نیازنیست و خود سیستم فلزیاب نیزمستقیم میتواند عمل نماید زیرا بر روی انها مادون قرمز و التراسونیک یا سنسور جذبی یا حرارتی نصب گردیده است البته این سیستمها فلزیاب مولتی فرکانس به صورتی طراحی گردیده است که میتوان به انها کوئل مغناطیسی معمولی یا کوئل یا سرجستجوگرالکترونیکی لیزری یا سنسوری متصل نمود تا توان سیستم فلزیاب را افزایش داده .

البته این توان فرکانس بالا در جهت حذف مطلوب بحران یا رفع ذرات یا عوامل مزاحم فقط برای سیستمهای فرکانس القائی یا جذبی میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC وسطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد و تشخیص علائم در این نوع فلزیاب از پائین ترین علائم تا بالاترین علائم به انجام میرسد که این نوع عمل در نوع خود بینظیر است و برای همین است که این نوع سیستم فلزیاب میتواند اهداف را در سطح و عمق تفکیک نموده و پیدا نماید

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب طراحی کوئل الکترونیکی لیزری

طراحان حرفه ای فلزیاب اقدام به طراحی و ساخت کوئل الکترونیکی لیزری نموده اند تا توان تشخیص سیستمها فلزیاب  افزایش یابد و اگر اپراتور یا کاربر بخواهد توان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را افزایش دهد درفلزیاب پیشرفته در کنار کوئل الکترونیکی لیزری سنسوری از کوئل یا لوپ معمولی نیز بهره برده شود.

البته طراحان مدار سخت افزاراینگونه فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی را که با کوئل الکترونیکی لیزری عمل مینماید بصورتی طراحی نموده اند که  با کوئل معمولی مغناطیسی و کوئل الکترونیکی لیزری یا دیگر سرجستجوگرهای دارای سنسورمختلف مستقل و مشترک و هماهنگ با مدار سخت افزار فلزیاب مربوطه عمل نماید.

البته در بعضی از کوئل الکترونیکی لیزری از التراسونیک وسنسورجذبی و حرارت یاب متصل به مدار سخت افزار کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی نصب یا متصل گردیده است تا توان ان کوئل الکترونیکی لیزری برای انتقال علائم به مدار سخت افزار فلزیاب با دقت بالاتری به انجام رسد.

کوئل الکترونیکی لیزری با مدار سخت افزار سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی بیشترکاربرد داشته و عملکرد ان بر روی تصویر و صدا یا حرکت انتن نسبت به نوع عملکرد سیستم فلزیاب کاربرد عالی دارد.

کوئل الکترونیکی لیزری بیشتر بر روی سیستمهای فلزیابی کارائی داشته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد و تنظیمات بر روی کوئل الکترونیکی لیزری با تنظیمات بر روی سیستم فلزیاب میتواند هماهنگ گردد تا توان سیستم فلزیاب افزایش دهد.

 

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب کاربرد کوئل الکترونیکی لیزری

کوئل الکترونیکی لیزری به مدار و سخت افزارفلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی متصل میگردد و توان تشخیص را افزایش میدهد این نوع کوئل یا سرجستجوگرالکترونیکی لیزری انحصاری بوده و کمتر تولید کننده ای دارای تکنولوژی و فن اوری کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری میباشد.

این نوع کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری به خاطر این برای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب طراحی گردیده است که نسبت به کوئل مغناطیسی معمولی دقت و توان بیشتری در تشخیص داشته باشد کوئل یا سرجستجوگر لیزری بنابر مدارسخت افزاررادار میباشد و همین امر توان تشخیص را افزایش میدهد و با تنظیمات درکوئل یا سرجستجوگر لیزری میتواند بر روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فلزیاب اثرمستقیم گذاشته و خطا و انحراف در تشخیص را ازبین برده.

کمتر کوئل یا سرجستجوگری در دنیا برای فلزیاب وجود دارد که خود بطور مستقل دارای مدارسخت افزارتشخیص و تنظیمات باشد کوئل الکترونیکی لیزری دارای این مشخصات میباشد.

کاربرد گوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی قابلیت نصب داشته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و این نوع کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک میتواند توان سیستم فلزیاب را در تشخیص از طریق نوع صدا یا حرکت انتن یا تصویر افزایش داده و کاربرد ان در زمینه عملیات گوناگون میباشد و میتوان کاربرد سیستم فلزیاب را درتفکیک و تشخیص هدف واقعی افزایش دهد این نوع سرجستجوگر از فوق پیشرفته ترین سرجستجوگر یا کوئل برای تشخیص اهداف و منابع میباشد زیرا خود کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک دارای مدار مجزا میباشد و میتواند اطلاعات را پردازش نموده و سپس به سیستم فلزیاب منتقل نماید که این اطلاعات پردازش شده به شکل فیلتر گردیده در اختیارمدار اصلی فلزیاب قرار میگیرد و سپس توسط مدار فلزیاب راحت تر میتواند نوع علائم را از یکدیگر تفکیک نماید و مزید بالای این نوع کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک این است که میتواند بصورت مجزا عمل نموده یا در کنار کوئل معمولی همراه با هم عمل نموده

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

فلزیاب کوئل الکترونی لیزری

کوئل الکترونیکی لیزری به سرجستجوگر یا کوئلی اطلاق میگردد که دارای سنسور مادون قرمز و التراسونیک به همراه مدار خاص خود میباشد این نوع کوئل نسبت به کوئل معمولی توان بالاتری را دارا است و مدار ان از شرایط رادار بهره میبرد و برای این است که فقط بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که ازشرایط رادار در مدار ان بهره برده شده است میتوان از کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک بهره برد.

فلزیاب جدید و پیشرفته دارای نوعی سرجستجوگر یا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک میباشد که میتواند بر روی سیستم فلزیاب نصب کردیده و توان تشخیص فلزیاب را افزایش دهد.

کوئل الکترونیکی لیزری یا سنسوری دارای شرایط خاص خود میباشد و خود عملاً دارای مدار الکترونیکی و مدار مجزا از سیستم اصلی یا مادرفلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد.

کوئل الکترونیکی لیزری یا سنسوری دارای مدار سخت افزار مجزا از مدارفلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی میباشد.

کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری دارای مدارسخت افزاری میباشد که تنظیمات متعلق به موانع زمین را در خود دارا میباشد.

کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری دارای مادون قرمز نیزمیباشد و در بعضی از این نوع کوئل الکترونیکی الکترونیکی سنسور التراسونیک نیز بکار برده میشود تا توان تشخیص سیستم فلزیاب افزایش یابد.

 این نوع کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک قابلیت نسبت بر روی سیستمهای فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی دارد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Saturday, 21 May 2016 12:48

فلزیاب مولتی سنسور جذبی

Written by

فلزیاب مولتی سنسور جذبی

فلزیاب با سنسور متفاوت نسبت به نوع مدار ان فلزیاب عمل مینماید که سنسور ها با یکدیگر متفاوت میباشد و این تفاوت به نوع مدار بستگی دارد

در بعضی سیستمها فلزیاب که بنابر فلزیاب ولتاژ القائی یا زیرمجموعه ان مانند فلزیاب با مدار پالسی یا VLF یا BFO و .....عمل مینماید و واکنش انها بنابر تغییر ولتاژ میباشد از سنسور مغناطیسی بهره برده میشود

سنسور مادون قرمز یا سنسور حرارتی یا سنسور التراسونیک یا سنسور نوری حرارتی برای سیستمهای با مدار فرکانس القائی ای فلزیاب جذبی میباشد

فلزیاب مولتی سنسور جذبی دارای سنسور جذبی میباشد این نوع سنسور بنابر حرارت و تغییرات علائم جریان و انرژی و نیرو و دما واکنش نشان داده و هر نوع تغییر در صحنه کار را جذب نموده و به مدار فلزیاب منتقل مینماید.

سنسور جذبی یکی از نادر ترین و انحصاری ترین قطعات در امور الکترونیک و رادار است و از ان مهم و انحصاری ترین  فن اوری و تکنولوژی مدار اصلی یا مادر است که علائم دریافتی از سنسور جذبی را تقویت و تبدیل و پردازش برای تشخیص سیستم فلزیاب مینماید.

این نوع سنسور به سنسور جذبی یا سنسورنوری حرارتی مشهوراست .

عملکرد این سنسور بسیار دقیق میباشد و توان تشخیص انواع منابع و مواد معدنی و اهداف را دارد.

این سنسور جذبی میتواند حرارت و تغییر دما و مادون قرمز و التراسونیک و علائم رفت و برگشتی را به خوبی تشخیص داده و خود انرا تحلیل نموده .

این سنسورجذبی نیز به مدارسخت افزار فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی متصل گردیده و تشخیص بدست امده از سنسورجذبی به مدار سخت افزار فلزیاب منتقل گردیده ومداراصلی یا مادر فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی این علائم تغییر داده  بین این تغییر تشخیص را ایجاد نموده تا سیستم فلزیاب بصورت صدا یا حرکت انتن یا تصویراشکار نماید.

سنسور جذبی یا سنسور نوری حرارتی از قطعاتی میباشد که تکنولوژی و فن اوری ان در اختیار کمتر سازنده فلزیابی میباشد و مدارات که عملکرد سنسور نوری حرارتی را میتواند مورد ترزیتبی قراردهد کاملاً انحصاری است.

سنسور جذبی بیشتر در سیستمهای فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی کارائی داشته و توان تحلیل در سنسور جذبی یا سنسور نوری حرارتی به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان تشخیص را افزایش میدهد.

 سنسور نوری حرارتی یا سنسور جذبی نوعی سنسور خاص است که میتواند علائم و مادون قرمز را دریافت نموده و این علائم و خواص مغناطیسی و حرارت و دما یا تشعشعات الکترو مغناطیس را به مدار فلزیاب انتقال داده و سیستم فلزیاب این تغییرات را به واکنش انتن یا تصویر لکه رنگی یا عدد VDI یا تغییر صدا در صدا زمینه اشکار نماید

در فلزیاب ترکیبی یا فلزیابی که با فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی در مداریک سیستم فلزیاب فوق پیشرفته از سنسور ها بهره برده میشود تا توان سیستم فلزیاب افزایش یابد و این نوع سیستمها فلزیاب ترکیبی با هر نوع سنسور که به ان وصل گردد عمل مینماید و این نیز یک حسن اینگونه سیستمها فلزیاب میباشد و میتوانند با گوئل معمولی و  سنسوریا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک بصورت مجزا یا همراه هم عمل نمایند البته این در رابطه با سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

Friday, 20 May 2016 13:57

فلزیاب مولتی سنسور

Written by

فلزیاب مولتی سنسورالتراسونیک

فلزیاب سنسور یا فلزیاب مولتی سنسورفلزیاب های میباشد که در ان از سنسور نوری یا سنسور حرارتی یا سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک در کنار یکدیگر در یک سیستم فلزیاب بهره برده شده باشد و در زمانیکه یک کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک به سیستم فلزیاب متصل نمائید عملکرد فلزیاب مولتی سنسور را دارا میگردد.

فلزیاب مولتی سنسور التراسونیک ان نوع فلزیاب میباشد که مادون قرمز به همراه سنسور التراسونیک در کنار یکدیگربر روی سیستم فلزیاب نصب گردیده باشد.

التراسونیک را در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بکار برده میشود که دارای تکنولوژی و فن اوری پیشرفته ای میباشد و این نوع سنسور در اصل برای سیستمهای فلزیاب دارای توان فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میتوان بکار برد زیرا این نوع سیستمها فلزیاب میتوانند با پردازشگر و تشخیص دهند و تقویت کننده خود هر نوع علائم کوچک دریافتی با سنسور التراسونیک تبدیل نموده و از طریق حرکت انتن یا تصویر و صدا انرا بارز و مشخص نمایند.

التراسونیک از قطعات یا سخت افزار جانبی در سیستم فلزیاب میباشد که میتواند به جای کوئل یا سرجستجوگر یا لوپ از ان بهره برد.

سنسورالتراسونیک را در سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی پیشرفته بکار میبرند.

سنسورالتراسونیک متصل به مدار فلزیاب این امکان را درسیستم فلزیاب ایجاد مینماید که علائم ارسالی و دریافتی در صحنه کار را توسط سنسورالتراسونیک به مدار یا سخت افزارفلزیاب منتقل و پردازشگر تشخیص دهند علائمی را که با علائم مورد انتخابی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد برای واکنش دچارتغییرات نموده و توان تشخیص را افزایش دهد این سنسورالتراسونیک برای افزایش توان تفکیک و سطح و حجم در سیستمهای جدید بکار برده میشود.

سنسورالتراسونیک در سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی کاربرد بیشتری داشته و عمدتاً با مدار سخت افزاراین نوع سیستمها فلزیاب هماهنگ میگردد تا پردازشگر سیستم فلزیاب بتواند هر علامتی که حتی از فاصله دور یا عمق زیاد بازمیگردد و سیستم التراسونیک انرا دریافت نموده و توسط پردازشگر سیستم علائم بسیار ضعیف دریافتی تقویت نموده و قابل تشخیص نماید این سنسور التراسونیک برای مناطقی که رطوبت و رسوبات و اثرات نامطلوب مواد معدنی و منابع صحنه کار ومنابع انحرافی یا مزاحم و ذرات وجود دارد توان جداسازی را نیز به حد مطلوب میرساند و در عمل علائم مربوط به سیستم فلزیاب نقش مهمی را برای شرایط نامطلوب ایفاء میکند این نوع مدارات پردازشگرکه با سنسورالتراسونیک هماهنگ در تشخیص میگردد انحصاری میباشد و کمتر شرکتی در دنیا دارای این نوع تکنولوژی میباشد .

 فلزیاب

 

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

Page 1 of 4