فلزیاب
پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:05

فلزیاب ارتش

نوشته شده توسط

فلزیاب ارتش

فلزیاب کاربرد متفاوت دارد و یک استفاده فلزیاب در ارتش میباشد ولی ارتش هر کشور به نسبت نوع نیاز خود از فلزیاب در عملیات گوناگون نظامی بهره میبرد فلزیاب نظامی یا فلزیاب ارتش اصولاٌ از نوع فلزیاب طلایاب گنج یاب فوق پیشرفته نمی باشد زیرا فلزیاب ارتش یا فلزیاب نظامی بیشتر کاربرد در زمینه کاوش یا کشف مین دارد و برای همین است که ارتش میتوان از فلزیاب تفریحی با عمق کم نیز میتواند برای کاوش مین یا مهمات در سطح زمین یا عمق کم بهره برده شود البته مشاهد شده است

ضمناً بعضی فروشندگان فلزیاب از کلمه فلزیاب ارتش یا طلایاب ارتش یا گنج یاب ارتش بهره میبرند که به خریدار فلزیاب بگویند این نوع فلزیاب که ارائه مینمایند دارای دقت بالای است و ارتش از ان بهره میبرد تا خریدار را مجاب به خرید فلزیاب از خود نمایند

ولی برای کاوش مهمات عمل نکرده که در اثر تغییرات زمین یا نرم بودن زمین به عمق زمین نفوذ نموده است موضوع مهمی است که برای پیدا نمودن مهمات یا بمب یا خمپاره و ..... فلزیاب ارتش یا فلزیاب نظامی یک فلزیاب حرفه ای باشد که در این زمینه ارتش کشورهای بزرگ که دوره کامل کار با فلزیاب را برای کاوش اهداف یا مهمات عمل نکرده در عمق زمین را دیده اند از فلزیاب انتنی  و فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری بهره میبرند

فلزیاب جنگی را برای کاوش اهداف باقی مانده از جنگ و درگیری بکار میبرند که فلزیاب جنگی همان فلزیاب ارتش یا فلزیاب نظامی میباشد ولی بصورت استعاره از کلمه فلزیاب جنگی بهره برده میشود

در ارتش امریکا بیشتر برای کشف بمب یا مواد منفجره که توسط بمبگذارن استفاده میشود از فلزیاب انتنی در سطح و عمق بهره برده می شود و برای کاوش مهمات عمل نگرده درعمق زیاد ارتش امریکا و چند کشور دیگراز فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری بهره میبرند و این بخاطر دقت بالای این نوع فلزیاب ها میباشد که در ارتش بکار گرفته می شود

این نوع کار با فلزیاب پیشرفته مانند فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری برای اهداف در عمق زیاد یا مهمات عمل نکرده در عمق زیاد در ارتش هر کشوری مرسوم نمی باشد زیرا بیشتر این فلزیاب حرفه ای از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد چون این نوع فلزیاب حرفه ای توان بالای در تفکیک اهداف در عمق زیاد داشته و یک اپراتور حرفه ای در ارتش یا کاربر کارازموده در ارتش میتواند با این نوع فلزیاب حرفه  ای که دارای تنظیمات ذکر گردیده بعنوان تنظیمات پایه میباشد میتواند بین هدف واقعی یا مهمات عمل نگرده را از قطعات دیگریا تکه های مهمات عمل نموده که در صحنه جنگ پراکنده شده است تشخیص داده و تفکیک نماید و این نوع فلزیاب مانند فلزیاب های معمولی یا فلزیاب اماتوری یا فلزیاب تفریحی نیازی به بالانس زمینی ندارد که الودگی زمین یا الودگی لاشه قطعات باقی ماننده از جنگ یا مهمات عمل نموده بالنس یا تعادل فلزیاب حرفه ای را بر هم بزند و ایجاد خطا نماید

البته اپراتور فلزیاب در ارتش یا کاربر فلزیاب در ارتش دارای مهارت بالا وتجربه میباشدزیرا کوچکترین اشتباه میتواند جان خودشان و دیگران را به خطر بی اندازد و شما که از فلزیاب طلایاب گنج یاب در زمینه های دیگر بهره میبرید مانند یک اپراتور فلزیاب در ارتش یا کاربر فلزیاب در ارتش تمرین نموده و مهارت بدست اورید و فکر کنید که اگر نتوانید با فلزیاب طلایاب گنج یاب درست عمل نمائید جان و زندگی خود را از دست خواهید داد و به زندگی دیگران نیزخسارت خواهید زد پس مانند یک فرد نظامی که بر روی فلزیاب مهارت می یابد تمرین نموده و مهارت یابید تا به موفقیت دست یابید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:05

فلزیاب مربی

نوشته شده توسط

فلزیاب مربی

اموزش فلزیاب در مرحله اولیه در زمان خرید فلزیاب توسط مربی فلزیاب که با ان فلزیاب اشنائی کامل داشته باشد باید به انجام برسد یا اموزش فلزیاب مربی را نیاز دارد که خود از ان فلزیاب طلایاب گنج یاب اطلاعات کامل داشته باشد

بهترین مربی فلزیاب یا فلزیاب مربی با توان بالا را در زمان اموزش داشته باشد باز هم ان مربی فلزیاب با مهارت کامل در مرحله اولیه اموزش فقط میتواند اطلاعات فلزیاب را در حد ابتدای در اختیارخریدار طلایاب یا فلزیاب قرار دهد و اگر یک مربی فلزیاب بخواهد در مرحله اولیه در زمان اموزش کلیه اطلاعات مربوط به کار فلزیاب را بصورت حرفه ای در اختیار خریدار فلزیاب قرار دهد موجب می شود که خریدار فلزیاب دچار سردرگمی گردد و مربی فلزیاب طلایاب گنج یاب بهتر است اموزش اولیه را به خریدار فلزیاب داده وبرای اموزش فلزیاب حرفه ای باید بعد از خرید فلزیاب و دیدن اموزش ابتدائی توسط مربی فلزیاب خریدار فلزیاب اقدام به مطالعه و مشاهده دستورالعمل فلزیاب یا کاتالوگ راهنمای کار فلزیاب یا بسته اموزشی فلزیاب نموده و سپس تمرین نموده و اهداف متفاوت را درسطح زمین و عمق زمین پنهان نموده و خود پیدا نماید تا خود خریدار فلزیاب تبدیل به یک مربی فلزیاب یا مربی طلایاب یا مربی گنج یاب شده و بتواند درکار فلزیاب خود استاد عملیات با فلزیاب حرفه ای شود

حرفه ای شدن با فلزیاب پشتکار میخواهد و این پشتکار با تمرین و بررسی و مطالعه راهنمای فلزیاب بدست می اید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:05

فلزیاب استاد

نوشته شده توسط

فلزیاب استاد

عملکرد فلزیاب طلایاب گنج یاب برای موفقیت استاد کار فلزیاب را میخواهد فلزیاب استاد یا طلایاب استاد یا گنج یاب استاد خود را برای پیدا نمودن هدف یا طلا یا گنج یا دفینه را دارد اگر میخواهید هدف اصلی یا گنج یا دفینه را پیدا نمائید باید بدانید که در کار فلزیاب استاد باید باشید اگر با فلزیاب استاد درتنظیمات نمی باشید به دنبال کار با فلزیاب یا کار با طلایاب یا کار با گنج یاب نروید

فلزیاب استاد در زمینه جستجو هدف یا طلا یا گنج یا دفینه میخواهد روش عملیات کاوش با فلزیاب استاد تشخیص واکنش بین هدف واقعی یا طلا یا گنج یا عتیقه را از ذرات میخواهد

انقدر با فلزیاب طلایاب یا گنج یاب باید تمرین نمائید تا در عملیات با فلزیاب بر روی هر نوع هدف یا طلا را از یکدیگر تشخیص داده این امر در صورتی حادث میگردد که با فلزیاب به مهارت کامل رسیده و در این مهارت با فلزیاب استاد شده

البته بعضی دارندگان فلزیاب خود را استاد در کار با فلزیاب می دانند که در اصل این چنین نمی باشد و جالب اینجاست که این عده که خود را استاد فلزیاب یا استاد طلایاب یا استاد گنج یاب می دانند و خود را استاد فلزیاب به دیگران معرفی مینمایند فقط یک اطلاعات سطحی داشته و با این اطلاعات سطحی به همراه کلمات دهن پرکن خود را استاد فلزیاب در مقابل دیگران نشان دهند و هر فردی که خود را استاد فلزیاب معرفی مینماید در اصل از عملیات با فلزیاب اطلاعاتی کاملی نداشته ولی بر روی نوع نقشه مدار فلزیاب نیز نظریه پردازی عالمانه مینمایند که عقل از سرادم میپرد توجه به حرف این اشخاص به ظاهر استاد فلزیاب نمائید که بیشتر حرفه های این استادان فلزیاب خارج از واقعیت است

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:05

گنج یاب

نوشته شده توسط

گنج یاب

انواع فلزیاب را بعنوان گنج یاب فروشندگان فلزیاب در ایران ارائه مینمایند که هیچکدام این دستگاه ها گنج یاب نمی باشد دستگاه گنج یاب یا دستگاه گنج یاب تصویری یا دستگاه گنج یاب لیزری یا دستگاه گنج یاب انتنی یا دستگاه گنج یاب دوربینی یا دستگاه گنج یاب پالسی همه کلمات استعاره است و هیچکدام این دستگاه ها در اصل گنج یاب نمی باشد و فقط فروشندگان فلزیاب که میخواهند با بکار بردن کلمات گمراه کننده گنج یاب یا دفینه یاب خریدار فلزیاب را در زمان فروش فلزیاب مجاب به خرید فلزیاب نمایند

عملاً گنج یاب در کار نیست زیرا ذاتاً نقشه مدار گنج یاب تا به حالا طراحی نگردیده است و هیچ نوع طراحی گنج یاب یا طراحی مدار گنج یاب در دنیا توسط طراحان دانشمند علوم الکترونیک راداربه ثبت و اثبات نرسیده است

گنج یاب را در کلمات عامیه میان مردم بصورت گنج یاب ساری و جاری است ولی فروشندگان فلزیاب از کلمه گنج یاب بعنوان یک دست اویز برای فروش فلزیاب خود با قیمت بالا بهره میبرند

فلزیاب را از دیدگاه گنج یاب نگاه کنید میتواند برای عملیات کاوش گنج و دفینه کاربرد داشته باشد ولی این کاربرد فلزیاب با عنوان گنج یاب یک امر صد در صدی در زمینه گنج یابی نمی باشد

اجاره فلزیاب را اجاره دهنده فلزیاب با عنوان اجاره گنج یاب به انجام رسانده  و قیمت بالا گنج یاب را دلیل مبلغ بالای  اجاره گنج یاب یا کرایه گنج یاب برای اجاره کننده گنج یاب ابراز مینماید دقت نمائید اگر دستگاه گنج یاب اجاره دهند فلزیاب واقعاً گنج یاب بود خودش گنج را پیدا مینمود

در کلیه مطالب فلزیاب بکار بردن کلمه گنج یاب یا عنوان گنج یاب بخاطر استعاره بودن این کلمه گنج یاب در بین عموم مردم است و بخاطر اثبات رساندن دستگاه گنج یاب نمی باشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:05

طلایاب

نوشته شده توسط

طلایاب

انواع فلزیاب را بعنوان طلایاب ارائه مینمایند وان دسته که با تکنولوژی طلایاب اشنائی نداشته یا فلزیاب ارائه مینمایند که نمی تواند طلا را از دیگر فلزات هم طبقه خود مانند نقره و مس و روی را جداگانه تفکیک نماید را میگویند طلایاب وجود خارجی ندارد یا می گویند طلایاب یک دروغ بزرگ است با انکه از نظر علمی و فنی در زمینه طراحی فلزیاب طلایاب جای ندارد

بله فلزیاب از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا را نمی توان طلایاب دانست زیرا طلایاب باید فقط طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید با انکه این دسته فلزیاب ذکر گردیده طلایاب نیست زیرا نمی تواند تفکیک نماید بلکه فقط تفاوت بین فلزیاب اهنی با فلزیاب غیر اهنی را تشخیص می دهد پس طلایاب نمی باشد البته یک نوع مدار فلزیاب از این دسته فلزیاب وجود دارد که تنظیم انرا بر روی طلا یا فلزغیر اهنی قرار دهید زمانیکه بر وی اهن بگیرید پاسخ نمی دهد ولی زمانیکه روی طلا بگیرید پاسخ می دهد ولی همین فلزیاب با همین تنظیم که بر روی طلا پاسخ می دهد برروی یک هدف همه طبقه طلا یا غیر اهنی مانند روی ونقره و مس بگیرید همان پاسخ یا واکنش طلا را خواهد داشت پس نمی تواند این نوع فلزیاب طلا را از هم طبقه خود تشخیص دهد پس به این فلزیاب طلایاب نمی توان گفت و این شرایط است که در رابطه با این نوع فلزیاب نمی توان کلمه طلایاب را بکاربرد

فلزیاب که طلایاب باشد باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد زیرا تنظیم عدد VDI را بر روی طلا قرار داده شود این نوع فلزیاب طلا را پیدا نموده و اگر تنظیم عدد VDI را بر روی نقره قرار دهید بر روی نقطه از خود واکنش نشان میدهد به این نوع فلزیاب میتوان طلایاب گفت

اگر این نوع فلزیاب طلایاب دارای صدا زمینه باشد زمانیکه فلزیاب با این نوع تنظیمات بر روی طلا تنظیم گردد نوسان صدا زمینه مربوط به طلا به نسبت نوسان صدا زمینه نقره یا مس یا روی که هم طبقه هم میباشند هرکدام مجزا نوسان صدا زمینه متفاوت دارد

فلزیاب تصویری که طلایاب یا طلایاب تصویری باشد ودارای  تنظیمات ذکر گردیده باشد و با برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO نیز عمل نماید میتواند لکه رنگ را با عدد VDI و رنگ مربوط به همان هدف مانند طلا جدا نمود که این نوع فلزیاب را میتوان فلزیاب تصویری از نوع طلایاب تصویری قلمداد نمود

البته فلزیاب تصویری که دارای تنظیمات ذکرگردیده باشد و با برنامه تصویری لکه رنگ سه رنگ عمل نماید میتواند بعنوان فلزیاب تصویری از نوع طلایاب تصویری باشد زیرا لکه رنگ این نوع فلزیاب تصویری با فلزیاب تصویری بدون این نوع تنظیمات عملاً متفاوت است و این تفاوت لکه رنگ را یک اپراتور طلایاب یا کاربر فلزیاب که حرفه ای باشد میتواند متوجه گردد

در فلزیاب انتنی نیزبه همین صورت اگر نقشه مدار ان از این نوع فلزیاب باشد واین تنظیمات را دارا باشد و با عدد VDI و اندازه هدف IND SIZE عمل نماید طلایاب انتنی میباشد

دلیل تفاوت این نوع فلزیاب که طلایاب قلمداد میگردد و دارای این تنظیمات است با دیگر فلزیاب ها که از این دسته فلزیاب نمی باشد و این تنظیمات را ندارد بخاطر این است که با وجود این نوع تنظیمات اپراتور طلایاب یا کاربر فلزیاب میتواند با تغییر این نوع تنظیمات بین هدف واقعی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات را تشخیص داده و تفکیک نماید این نوع فلزیاب را میتوان طلایاب قلمداد نمود

فلزیاب پالسی اگر دارای این نوع تنظیمات نیز باشد طلایاب نمی باشد زیرا مدار فلزیاب پالسی و ... طبق اصول رادار زمینی دستی یا رادار نمی باشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:05

فلزیاب پیکر

نوشته شده توسط

فلزیاب پیکر

فلزیاب در اندازه گوناگون میباشد و فلزیاب پیکر کوچک یا فلزیاب پیکر بزرگ میتواند داشته باشد بعضی فلزیاب پیکریا طلایاب پیگر یا گنج یاب پیکر متفاوت داشته و نقشه مدار فلزیاب میتواند فلزیاب پیکر بزرگ را شکل دهد و نقشه مدار فلزیاب میتواند فلزیاب پیکر کوچک را شکل دهد

اندازه مدار فلزیاب طلایاب گنج یاب میتواند پیکر فلزیاب را تعیین نماید پیکر بزرگ یا پیکر کوچک فلزیاب را در نظر نگیرید توانائی عمق کاوش فلزیاب را در نظر داشته باشید زیرا بعضی فلزیاب ها دارای تنظیمات بیشتری میباشند واندازه مدار انها بزرگ است پس پیکر ان فلزیاب طلایاب گنج یاب بزرگ است و یک فلزیاب با همان عمق و متعلق به همان شرکت فلزیاب اندازه پیکر ان فلزیاب کوچک است این بزرگ و کوچک یا متوسط بودن پیکر فلزیاب طلایاب گنج یاب که متعلق به یک شرکت باشد میتواند به نوع اندازه مدار ان فلزیاب بستگی داشته باشد پس دوفلزیاب متفاوت متعلق به یک شرکت فلزیاب با یک عمق یکسان می تواند در ابعاد پیکره بزرگ یا کوچک باشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:05

فلزیاب املاح زمین

نوشته شده توسط

فلزیاب املاح زمین

کار فلزیاب درگیر شدن با علائم یا سیگنال مواد معدنی و منابع زمین است و فلزیاب املاح زمین را میتواند حذف نموده یا فلزیاب املاح زمین یا طلایاب املاح زمین یا گنج یاب املاح زمین را به جای هدف یا طلا یا گنج تشخیص دهد ولی نوع فلزیاب املاح زمین را به جای طلا یا گنج یا هدف تشخیص دهد متفاوت است

فلزیاب طلایاب گنج یاب برای حذف املاح زمین یا در نظر نگرفتن املاح زمین باید دارای تنظیمات مربوط حذف ذرات یا حذف املاح زمین باشد که فلزیاب طلایاب گنج یاب با دارا بودن این نوع تنظیمات نیز اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب باید در زمینه درست تعیین نمودن تنظیمات به نسبت نوع مواد معدنی و منابع و املاح زمین مهارت داشته باشد

فلزیاب که بخواهد حذف ذرات یا فلزیاب املاح زمین را حذف نماید باید دارای توانائی تظنیمات ارزیابی زمین باشد که این نوع کار ارزیابی زمین فقط از فلزیاب طلایاب گنج یاب بر می اید که دارای تنظیمات طبق عدد VDI و تنظیم ابعاد هدف IND SIZE باشد تا اپراتور فلزیاب یا کاربرطلایاب بتواند نوع مواد معدنی و منابع صحنه کارو املاح زمین یا نمک را تشخیص دهد تا در تنظیمات لحاظ نمود تا امکان حذف ذرات یا املاح زمین تا حد ممکن مشخص گردد

فلزیاب املاح زمین را میتواند ارزیابی نموده وتوسط اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب  درتعیین تنظیمات در نظر گرفته شود که اثر املاح زمین بر روی فلزیاب کاهش یافته یا از بین برود میتواند فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:05

فلزیاب علائم حفاری

نوشته شده توسط

فلزیاب علائم حفاری

فلزیاب طلایاب گنج یاب میتواند علائم هدف یا طلا را دریافت نماید فلزیاب و علائم حفاری با هم ارتباط مستقیم دارد فلزیاب علائم حفاری یاطلایاب علائم حفاری یا گنج یاب علائم حفاری را که در زیر زمین باشد تشخیص می دهد بخصوص علائم که در مسیر حفاری قرار داده شده و فلزیاب طلایاب گنج یاب بخصوص فلزیاب تصویری میتواند هر نوع تغییر از علائم حفاری یا نشانه را بصورت رنگ پس زمینه یا لکه رنگ متفاوت با هدف یا طلا را مشخص نماید ولی تشخیص علائم حفاری یا علائم مسیر حفاری با اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب میباشد که برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری را بتواند بخواند یا تغییرات ان را متوجه گردد تا بتواند فلزیاب علائم حفاری را تشخیص دهد یا با تغییر نوع تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری شرایط محدوده زیر زمین را تشخیص دهد یا علائم مسیر حفاری را مشخص نماید این تشخیص برای مشخص نمودن علائم مسیر حفاری با اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب است زیرا فلزیاب تصویری علائم مسیر حفاری را بصورت لکه رنگ یا رنگ پیش زمینه مشخص نموده است و جویندگان که به دنبال طلا میباشد برای عملیات حفاری باستانی تجربه بالای داشته باشند

تشخیص نوع منابع و مواد معدنی و علائم در مسیر حفاری بعد از حفاری محل هدف یا گنج یا دفینه یا طلا از تخصص باستان شناسان میباشد تا بتوانند علائم مربوط به هدف واقعی یا طلا یا گنج را در مسیر حفاری تشخیص دهد و خیلی از اپراتورطلایاب  یا کاربرفلزیاب که با فلزیاب حرفه ای میباشد و محدوده ای بعنوان مرکز هدف یا طلا یا گنج مشخص می نماید و اقعاً هدف یا طلا یا گنج درا ن نقطه وجود دارد و بعد از حفاری میگویند خاک سفت شد یا خاک بکر یا با سنگ برخورد می نمایند یا هزار داستان دیگر با انکه هر کدام این شرایط میتواند علائم حفاری باشد و تشخیص علائم مسیر حفاری با یک باستان شناس حرفه ای میباشد و برای این است که پیشنهاد می شود با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب به دنبال گنج نروید و یک باستان شناس واقعی باید اینکاررا حفاری باستانی را انجام دهد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:05

فلزیاب گرند

نوشته شده توسط

فلزیاب گرند

فلزیاب که تنظیمات گرند را داشته باشد ایا یک فلزیاب درست حسابی میباشد و فلزیاب گرند یا طلایاب گرند یا گنج یاب گرند یا فلزیاب گرند بالانس را برای تنظیم مربوط به زمین دارا میباشد یک فلزیاب با کاربرد بالا است زیرا تنظیمات گرند یا تنظیمات گراند بالانس بیشتر برای فلزیاب های میباشد که برای زمین یا گرند یا تعادل فلزیاب به نسبت به مواد معدنی و منابع نیازمند تنظیمات گرند یا تنظیمات گرند بالانس میباشد وفلزیاب گرند که این تنظیمات گرند بالانس را دارد در زمین های الوده تند تند از حالت تعادل گرند بالانس خارج می شود و این نوع فلزیاب پیشتاز در عملیات در زمین سفت و سخت یا الوده نمی باشد

تنظیمات گرند یا فلزیاب گرند ازدسته تنظیم مربوط به بالانس زمین برای افزایش توان فلزیاب میباشد و مربوط به این دسته فلزیاب ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد

فلزیاب فرکانسی که بعضی اشخاص در ایران ارائه مینمایند در اصل فلزیاب فرکانسی نمی باشد و اگر فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی باشد باید دارای تنظیمات خاص فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد و گروهی فلزیاب خوراکی یا انتنی خوراکی را بعنوان فلزیاب فرکانسی ارائه مینمایند که دراصل این فلزیاب ها با گرند یا زمین مشگل داشته زیرا حتی اگر مدار فلزیاب را بر روی ان قرار داده باشند از نوع مدار فلزیاب فلزیاب انتنی یا فلزیاب فرکانسی اصل یا واقعی نمی باشد  که با عدد VDI بنابر تنظیمات جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نماید

این نوع فلزیاب ها که بعنوان فلزیاب انتنی یا خوراکی یا فلزیاب مکانیکی ارائه میگردد و فلزیاب انتنی یا فلزیاب فرکانسی اصل یا واقعی نمی باشد به دلیل نداشتن تنظیمات ابعاد هدف یا IND SIZE با گرند یا زمین و کاوش هدف یا طلا مشگل دارد

فلزیاب درست حسابی باید برای عملکرد در هر نوع شرایط زمین یا گرند توانائی داشته باشد که فلزیاب گرند یا فلزیاب دارای گرند بالانس این توانائی ا دارا نمی باشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:05

فلزیاب درست حسابی

نوشته شده توسط

فلزیاب درست حسابی

یک دستگاه فلزیاب درست حسابی یا گنج یاب درست حسابی یا طلایاب درست حسابی را از روی کدام عمل فلزیاب تصویری یا لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب دروبینی اطلاق میگردد

فلزیاب درست حسابی را میگویند قطعات اورجینال داشته باشد منظور چه هست که فلزیاب درست حسابی قطعات اورجینال داشته باشد تعداد سازندگان یا تولید کنندگان قطعات الکترونیک در دنیا مگر چه تعداد هستند که بکوئیم فلزیاب درست حسابی قطعات اورجینال داشته باشد شرکت های تولید کننده قطعات الکترونیک همه تولید کننده قطعات اورجینال یا قطعات درست حسابی میباشد و تعداد تولید کنندگان قطعات اورجینال که برای فلزیاب درست حسابی بکار میرود در دنیا محدود میباشد و همین محدود بودن بازار رقابت را باعث شده است که همه قطعات موجود قطعات اورجینال درست و حسابی باشد

فلزیاب درست حسابی را یک فلزیاب تصویری برای ژئو فیزیک میگویند یا عده ای میگویند که فلزیاب تصویری برای ژئو فیزیک است و قابل اطمینان نمی باشد نمی توان متوجه شد حرف کدام فروشنده فلزیاب یا انان که درسایت فلزیاب این مطالب را درج مینمایند در درابطه با فلزیاب حسابی درست و حسابی میباشد

فلزیاب درست حسابی که دستگاه فلزیاب تصویری باشد هر دو حالت را داشته که فلزیاب تصویری ژئو فیزیک باشد و بتواند اهداف یا طلا نو یا قدیمی را تشخیص دهد زیرا اصل عملکر فلزیاب درست حسابی همین میباشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:05

فلزیاب درست

نوشته شده توسط

فلزیاب درست

دستگاه فلزیاب تصویری فلزیاب درست است یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب دوربینی یا ردیاب یا نقطه زن یا شعاع زن کدام فلزیاب درست یا طلایاب درست یا گنج یاب درست از از زاویه های متفاوت میتوان به ان نگاه گرد

یک موضوع فلزیاب درست مربوط به درست کارکردن فلزیاب یا درست کار کردن طلایاب یا درست کارکردن گنج یاب در مناطق مرطوب میباشد برای فلزیاب درست نمی توان درصد کاهش خطا در اثر وجود رطوبت را بیان نمود زیرا فلزیاب درست باید دارای تنظیماتی باشد که اپراتور طلایاب یا کاربر فلزیاب بتواند شرایط علائم فلزیاب را متناسب با همان منطقه تعیین نماید

چرا نمی توان برای فلزیاب درست درصد کاهش خطا را در رطوبت ذکر نمود زیرا هر منطقه میتواند دارای مواد معدنی و منابع و ذرات مربوط به خود باشد که این رطوبت در صحنه کار در هر وضعیت موجب میگردد که علائم هدف یا طلا مرتبط با همان مواد معدنی و منابع یا ذرات ایجاد گردد در نتیجه به غیر از اثر رطوبت بر روی فلزیاب طلایاب گنج یاب اثر رطوبت بر روی مواد معدنی و منابع سطح زمین صحنه کار نیز اثر گذار است و این دو موضوع موجب میشود که نتوان برای فلزیاب درست و حسابی درصد کاهش خطا دررطوبت برای تشخیص نوع هدف یا طلا یا مرکز هدف تاثیر متفاوت میتواند داشته باشد

فلزیاب درست و حسابی را از روی تنظیمات ان میتوان تشخیص داد فلزیاب درست که بتواند به خوبی در رطوت عما نماید باید دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:05

فلزیاب راستی

نوشته شده توسط

فلزیاب راستی

اینکه فلزیاب طلایاب گنج یاب همان فلزیاب راستی باشد یا فلزیاب راستگوباشد به راستی ازمائی فلزیاب بستگی دارد و راستی ازمائی فلزیاب بستگی به این دارد ان فلزیاب راستی هدف یا طلا را تفکیک نموده و پیدا مینماید فلزیاب راستی ذرات را حذف مینماید فلزیاب راستی یا طلایاب راستی یا گنج یاب راستی در هر منطق توان کاوش هدف یا طلا را در عمق زیاد دارد وراستی ازمائی فلزیاب یا راستی ازمائی طلایاب و راستی ازمائی گنج یاب را از روی نوع نقشه مدار ان فلزیاب نیز میتوان تشخیص داد فلزیاب با تفکیک عدد VDI و تنظیم ابعاد هدف IND SIZE دارای توان بالا در تفکیک اهداف و جدا سازی ذرات از هدف مورد نظر یا طلا میباشد

دستگاه فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا ردیاب طلا یا فلزیاب انتنی مهم نیست فلزیاب تولید ایران یا فلزیاب ساخت ایران یا فلزیاب ساخت امریکا یا فلزیاب ساخت المان باشد عملکرد فلزیاب طلایاب گنج یاب را در نظر داشته باشید زیرا در دیگر کشورها نیز سازنده فلزیاب وجود دارد که در کشور خودشان دارای اعتبار بالا یا اجازه تولید فلزیاب راستی با کیفیت بالا نمی باشد اینکه یک فلزیاب خارجی است نشانه فلزیاب خوب با کیفیت بالا نمی باشد بیشتر خریدارن فلزیاب خارجی در ایران از ان فلزیاب خارجی راضی نیستند حتی برای زمان تمرین نیزراضی نیستند

اینکه یک کشورراستی دارای تکنولوژی فلزیاب طلایاب گنج یاب با توان بالا باشد ربطی ندارد که بین هفت کشور صنعتی باشد یا کشوری مانند ایران باشد زیرا قطعات الکترونیک راستی چند کمپانی یا شرکت در دنیا طراحی و تولید نموده و قطعات الکترونیک از دسته قطعاتی نمی باشد که هر کسی بتواند انرا تولید نماید زیرا تکنولوژی بالای میخواهد و انحصاری است پس ساخت فلزیاب راستی یا تولید فلزیاب راستی بستگی به طراح فلزیاب یا طراح راستی فلزیاب دارد و از انجا که قطعات الکترونیک راستی دررا چند شرکت در دنیا بیشتر تولید نمی نمایند پس تولید و ساخت فلزیاب کشورهای پیشرفته با کشور ایران تفاوتی نمی کند زیرا منبع قطعات الکترونیک راستی یکسان از چند شرکت تولید کننده الکترونیک میباشد و در اینجا طراح فلزیاب راستی یا طلایاب راستی یا گنج یاب راستی مهم است که هر کشور میتواند دانشمند راستی علوم الکترونیک یا رادار را دارا باشد که طراح مربوط به فلزیاب یا طراحی طلایاب یا طراحی گنج یاب را به انجام رسانده همانگونه که خیلی از دانشمندان در هفت کشور صنعتی متعلق به دیگر کشورها مانند ایران میباشد که طراحی در زمینه محصولات الکترونیکی و محصولات صنعتی را به انجام میرساند

پس با وجود در دسترس بودن قطعات الکترونیک ساخته شده توسط چند کمپانی در درنیا قطعات بکار رفته در فلزیاب ایرانی یا فلزیاب امریکائی یا فلزیاب المانی  یکسان است برای فلزیاب طراحی فلزیاب راستی است که میتواند توان ان فلزیاب را مشخص نماید پس کشور سازنده دیگر مهم نمی باشد عملکرد و قدرت تفکیک ان فلزیاب راستی مهم است

به دنبال نام یا برند یا فلزیاب ساخت کشور خارجی یا فلزیاب المانی یا فلزیاب امریکائی نباشد توان ان فلزیاب را در نظر بگیرد زیرا فلزیاب ایرانی با کیفیت بالا نیز توسط تولید کننده فلزیاب معتبر که سابقه طولانی در زمینه طراحی فلزیاب راستی و ساخت فلزیاب و تولید فلزیاب در ایران به بازار فلزیاب ارائه میگردد

راستی ازمائی فلزیاب در این است که هدف یا طلا را در زیر زمین پنهان نموده و خود شما بعنوان خریدار فلزیاب انرا پیدا نمائید

کلمه راستی یا فلزیاب راستی در اصل منظور واقعی و تائید صحت است

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:06

فلزیاب ضعیف

نوشته شده توسط

فلزیاب ضعیف

فلزیاب قوی یا فلزیاب ضعیف یا طلایاب ضعیف یا گنج یاب ضعیف را نسبت به فلزیاب قوی یا طلایاب قوی یا گنج یاب قوی میتواند مورد بررسی برای تشخیص ضعیف و قوی بودن قرار داد

فلزیاب ضعیف میتواند فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی باشد که مدار ان طبق اصول یک فلزیاب قوی ساخته نشده باشد

فلزیاب ضعیف نمی تواند یک هدف یا طلا را در عمق زیاد را پیدا نموده و تفکیک نماید  فلزیاب ضعیف نمی تواند در هر نوع صحنه کار یا زمین توان بالانس خود را نگهداشته و دچار بی تعادلی در بالانس میگردد و در شرایط کوهستان یا زمین سفت و سخت نمی تواند اهداف یا طلا را در عمق زیاد کاوش نماید

فلزیاب ضعیف نمی تواند اندازه هدف یا طلا را تشخیص داده یا دارای تنظیمات مربوط به ابعاد هدف یا طلا نمی باشد تا اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب با تغییر این تنظیمات ابعاد بتواند بین ذرات با هدف اصلی یا طلا را تشخیص دهد

فلزیاب ضعیف نمی تواند نوع هدف یا طلا را بصورت مجزا با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تفکیک نماید و هدف هم طبقه را از یکدیگر جداگانه تفکیک نماید

فلزیاب ضعیف فقط تفاوت بین فلز اهنی یا فلز غیراهنی را تشخیص داده و بین فلز همه طبقه مانن طلا و نقره و می را بصورت جداگانه تفکیک نماید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:06

فلزیاب سکه

نوشته شده توسط

فلزیاب سکه

فلزیاب میتواند هر نوع هدف یا طلا یا سکه یا سکه طلا یا سکه نقره یا طلا را پیدا نماید و فلزیاب سکه یا طلایاب سکه یا گنج یاب سکه را به نسبت توان مدار ان فلزیاب میتواند در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید و فلزیاب طلایاب گنج یاب از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا طلایاب لیزری یا گنج یاب لیزری یا طلایاب انتنی میتواند سکه یا سکه طلا یا سکه نقره را در عمق زیاد به نسبت عمق نهائی ان فلزیاب طلایاب گنج یاب پیدا نماید به شرط انکه ان فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد که با تغییر و تنظیمات مربوط بتوان قدرت فلزیاب از این نوع را افزایش داده و این نوع فلزیاب با این تنظیمات میتواند نوع هدف یا طلا مانند سکه طلا را تشخیص داده و تفکیک دهد

فلزیاب معمولی که این تنظیمات و این نوع مداررا دارا نمی باشد نمی توان یک هدف انداره سکه را در عمق بیشتر از چند سانتیمتر پیدا نموده ویا تشخیص دهد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:06

خواص مغناطیسی طلا

نوشته شده توسط

خواص مغناطیسی طلا

هر فلز علائم خود را دارد و هر فلز خواص مربوط به خود را دارد خواص مغناطیسی طلا مربوط به فلز طلا است و خواص مغناطیسی طلا توسط فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند خواص فلزات یا خواص مغناطیسی طلا را از دیگر منابع و مواد و ذرات و فلزات مزاحم یا فلزات پوسیده تشخیص داده و تفکیک نماید و توان این نوع فلزیاب طلایاب گنج یاب بخاطر نوع مداراین فلزیاب بنابر اصول رادار یا رادرای زمینی دستی میباشد

از دسته فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. نمی توانند جداگانه خواص مغناطیسی طلا را از نقره و مس و روی اهن جدا نماید و فقط میتواند خواص بین فلز اهنی از غیراهنی را در نهایت تشخیص داده و درفلزیاب وی ال اف یا فلزیاب بی اف او که دارای عدد VDI یا تنظیم EDIT میباشد بخاطر داشتن نوع مدار این نوع فلزیاب طلایاب توان تشخیص خواص مغناطیسی طلا در عمق زیاد را نداشته یا توان تفکیک طلا را در عمق بالای ندارد که بتواند خواص مغناطیسی فلزیات یا خواص مغناطیسی طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد و تا چند سانتیمتر میتواند این عمل با عدد VDI انجام دهد زیرا بخاطر صفحه دیجیتال در این نوع فلزیاب ها توان تشخیص هدف یا خواص مغناطیسی طلا پایین میباشد  

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:06

فلزیاب سیگنال

نوشته شده توسط

فلزیاب سیگنال

فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری سیگنال خاص خود را داشته و فلزیاب سیگنال مرتبط با نوع مدارفلزیاب طلایاب گنج یاب خود را مورد ارزیابی قرار میدهد یا در سطح سیگنال خود عمل مینماید و فلزیاب سیگنال یا طلایاب سیگنال یا گنج یاب سیگنال مربوط به خود را برای ارسال یا دریافت دارا میباشد

فلزیاب سیگنال از نوع گوناگون را داشته که سیگنال هر نوع فلزیاب مختص مدار همان فلزیاب طلایاب گنج یاب می باشد که سیگنال میتواند تشعشع یا ولتاژ یا جریان یا انرژی یا نیرو باشد که امواج و فرکانس یا سیگنال همان مجموعه را ایجاد مینماید

پس فلزیاب سیگنال به شکل گوناگون را دارا میباشد که مجموع انرا علائم میگویند و علائم هر فلزیاب سیگنال متشکل شده از رابطه عملیاتی مدار ان فلزیاب طلایاب گنج یاب میباشد

زمین صحنه کار نیز میتواند دارای سیگنال مربوط به همان مواد معدنی یا منابع و ذرات ان منطقه باشد که سیگنال زمین نیز میتواند از تشعشع یا حرارت یا جریان یا انرژی یا نیرو یا فرکانس و امواج مربوط به مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد که به مجموع این منابع را علائم زمین میگویند

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:06

فلزیاب کورش

نوشته شده توسط

فلزیاب کورش

فلزیاب دارای تنظیمات متفاوت میباشد که فلزیاب کورش یا فلزیاب کوروش یا تنظیم کورش برای ست SET یا هماهنگی شرایط زمین می باشد تنظیمات کورش برای عملیات متعلق به زمین در مناطق سفت و سخت به نسبت وضعیت هدف یا طلا میباشد تنظیمات کورش در فلزیاب میتواند بصورت تنظیم کورش عددی باشد یا تنظیم کورش در فلزیاب بصورت کورش کلیدی باشد

کورش در فلزیاب یا کورش ( کوروش) در طلایاب یا کورش ( کوروش) در گنج یاب میتواند تنظیمات زمین را برای قسمت تفکیک اهداف تعیین جدا سازی را انجام داده و وبا تنظیم صحیح کورش میتوان وضعیت بد زمین را که را بر روی هدف یا علائم فلزیاب طلایاب گنج یاب اثر بد میگذارد تشخیص داده وکورش موجب میگردد که علائم اضافه از دیگر منابع تاحد ممکن در تشخیص فلزیاب طلایاب گنج یاب که مرتبط با تفکیک میباشد کاهش یابد

تنظیم کورش در فلزیاب طلایاب گنج یاب پیشرفته موجود میباشد که میتواند بین تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را برای ارزیابی محدوده هدف یا طلا در نقطه زنی افزایش دهد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:06

تاکتیک فلزیاب

نوشته شده توسط

تاکتیک فلزیاب

تکنیک فلزیاب یا تاکتیک فلزیاب یا تاکتیک طلایاب یا تاکتیک گنج یاب بستگی به روش کار فلزیاب طلایاب گنج یاب در عملیات جستجو دارد و تکنیک فلزیاب یا تکنیک طلایاب یا تکنیک گنج یاب مربوط به نوع نقشه مدار فلزیاب است

تاکتیک فلزیاب متعلق به روش عملکرد اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب دارد تاکتیک در کار با فلزیاب خود به چند دسته عملکرد فلزیاب طلایاب گنج یاب تقسیم میگردد

تاکتیک در تنظیمات فلزیاب که روش تنظیم صحیح فلزیاب متعلق به هماهنگی تنظیمات با وضعیت الیاژ هدف یا طلا و نسبت مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد

تاکتیک فلزیاب در روش حرکتی یا شعاع زنی برای اینکه بخواهید در روش حرکتی یا شعاع زنی محدوده هدف را بخوبی مشخص نماید روش حرکت با سرجستجوگر یا انتن را با اصول مختصات یابی به انجام رسانده و روش حرکت در تاکتیک تشخیص محدوده هدف را برای مشخص نمودن اضلاع و زوایا اطراف هدف یا طلا مهم میباشد

تاکتیک فلزیاب در روش نقطه زنی حاصل درست عمل نمودن در تاکیتک روش حرکتی یا تاکتیک شعاع زنی میباشد تا بتوان در تاکتیک نقطه زنی درست مرکز هدف یا طلا را به انجام رسانده

تاکتیک شعاع زنی یا تاکتیک روش حرکتی و تاکتیک نقطه زنی را میتوان بصورت خطی یا به شکل اریب یا به شکل عقب و جلو به انجام رسانده این نوع روش تاکتیک میتواند در تشخیص مرکز هدف و شکل هدف متفاوت باشد

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:06

فاکتور فلزیاب

نوشته شده توسط

فاکتور فلزیاب

فلزیاب برای عملکرد خود فاکتور خاص خود را داشته و فاکتور فلزیاب یا فاکتور طلایاب یا فاکتور گنج یاب به نوع ان فلزیاب طلایاب گنج یاب ارتباط داشته و فاکتور فلزیاب را از چند جنبه فلزیاب طلایاب گنج یاب میتوان مورد بررسی قرار داد

فاکتور فلزیاب از جنبه تنظیمات فلزیاب در نظر داشت و فاکتور فلزیاب از دیدکاه تفکیک و فاکتور فلزیاب از ارتباط توانائی عمق با مواد معدنی و منابع صحنه کار یا وضعیت زمین و فاکتور فلزیاب در رابطه با حذف ذرات و فاکتور فلزیاب برای تشخیص اندازه هدف IND SIZE مورد تحلیل قرار بگیرد

فاکتور فلزیاب که مد نظر یک فلزیاب فوق پیشرفته میباشد در اصل فاکتور تفکیک فلزیاب میباشد فاکتور تفکیک فلزیاب مرتبط به نوع تنظیمات فلزیاب در قسمت تفکیک است تفکیک بنابر عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد

فاکتور تعیین اندازه هدف بنابرتنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فاکتورعمق برای تفکیک یک هدف مانند طلا در عمق زیاد میباشد

فاکتور فلزیاب در این دسته فاکتور اصلی ارزیابی یک فلزیاب فوق پیشرفته میباشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:06

قیمت فلزیاب اصل

نوشته شده توسط

قیمت فلزیاب اصل

قیمت فلزیاب اصل یا قیمت طلایاب اصل یا قیمت گنج یاب اصل را فقط از تولید کننده واقعی فلزیاب میتوان بدست اورد زیرا قیمت فلزیاب اصل را تولید کننده فلزیاب که فلزیاب طلایاب گنج یاب را با نام خود ارائه مینماید میتواند ارائه نماید

با انکه اگر به یک شرکت معتبر فلزیاب مراجعه نمائید که قیمت فلزیاب اصل را با قیمت واقعی فلزیاب یا قیمت واقعی طلایاب یا قیمت واقعی گنج یاب ارائه مینماید متوجه میگرید که یک تولید کننده فلزیاب که دارای سابقه طولانی در زمینه فلزیاب میباشد قیمت فلزیاب اصل را متناسب اعلام نموده و بعد از تحقیقی متوجه میگردید که ان شرکت فلزیاب معتبر انواع فلزیاب اصل یا طلایاب اصل یا گنج یاب اصل با قیمت مناسب یا ارزان ارائه نموده و با اموزش داده و هدف نمونه یا طلا را در سطح و عمق پنهان نمودن تا خود خریدار پیدا و تفکیک نماید تا  توسط خود خریدار کیفیت دستگاه فلزیاب را به نسبت قیمت فلزیاب اصل تائید وعملکرد ان فلزیاب طلایاب گنج یاب اثبات گردد

قیمت فلزیاب ایرانی یا قیمت فلزیاب اصل یا قیمت فلزیاب خارجی ندارد یک تولید کننده معتبر که بصورت انبوه فلزیاب با کیفیت بخصوص فلزیاب دست ساز با کیفیت را ارائه مینماید سعی مینماید تولید فلزیاب راافزیش داده تا قیمت تولید فلزیاب یا هزینه تولید فلزیاب کاهش یافته و با کاهش قیمت فلزیاب با کیفیت خریدار ان نیز افزایش یافته و فروش فلزیاب خود را توسعه میدهد درتولید فلزیاب مهم نیست شرکت تولید فلزیاب ایرانی باشد یا شرکت تولید فلزیاب خارجی باشد اصل عملکرد فلزیاب در توان کاوش هدف یا طلا در عمق زیاد با تفکیک میباشد

واسطه ها یا فروشندگان فلزیاب که بصورت محدود عمل نموده یا فلزیاب خارجی ارائه مینمایند یا فلزیاب ایرانی را بعنوان فلزیاب خارجی معرفی مینمایند قیمت فلزیاب اصل را به خریدار فلزیاب اعلام نمی نمایند

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:06

قیمت فلزیاب ایرانی

نوشته شده توسط

قیمت فلزیاب ایرانی

فلزیاب ساخت ایران یا فلزیاب دست ساز ایرانی قیمت فلزیاب ایرانی را به دنبال داشته حال این فلزیاب طلایاب گنج یاب از نوع دستگاه فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب انتنی باشد

قیمت فلزیاب ایرانی یا قیمت طلایاب ایرانی یا قیمت گنج یاب ایرانی که توسط شرکت فلزیاب معتبر ایرانی تولید میگردد و توان تولید فلزیاب را در ابعاد گسترده دارد قیمت متناسب نسبت به قیمت فلزیاب خارجی یا فلزیاب ان دسته میباشد که می توانند فلزیاب طلایاب گنج یاب در سطح گسترده تولید فلزیاب نمایند البته انکه ساخت فلزیاب را انجام می دهد با انکه تولید فلزیاب را انجام میدهد تفاوت در قیمت فلزیاب ایرانی یا قیمت فلزیاب خارجی را پدید می اورد زیرا تولید به ساخت انبوه فلزیاب می گویند و ساخت فلزیاب را به صورت محدود را سازنده فلزیاب می گویند

یک رسم شده است در ایران که فروشندگان فلزیاب قیمت فلزیاب طلایاب گنج یاب را بالاتر از قیمت واقعی فلزیاب ارائه مینماید  که این قیمت بالا فلزیاب دربازار فلزیاب ایران جای خود را باز نموده است که همین موضوع موجب گردیده است که خریدار فلزیاب را در خرید فلزیاب گمراه نماید

بعضی فروشندگان فلزیاب طلایاب گنج یاب قیمت فلزیاب را بالاتر از قیمت واقعی فلزیاب یا قیمت مناسب فلزیاب ارائه مینماید و دلیل انرا با کیفیت بودن ان فلزیاب را بخاطر گنج یاب بودن بیان مینمایند که چنین چیزی نیست کنج یاب فقط بر روی فلزیاب قرار می دهند که فلزیاب خود با قیمت بالاتر بعنوان قیمت گنج یاب ارائه نمایند

قیمت فلزیاب ایرانی که متعلق به شرکت فلزیاب معتبر تولید کننده انبوه فلزیاب میباشد فلزیاب دست ساز با کیفیت بالا را با قیمت واقعی و متناسب ارائه میگردد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:06

قیمت فلزیاب خارجی

نوشته شده توسط

قیمت فلزیاب خارجی

لیست قیمت فلزیاب – سایت قیمت یا قیمت فلزیاب خارجی یا انواع قیمت فلزیاب یا لیست قیمت طلایاب یا لیست قیمت گنج یاب یا قیمت فلزیاب ایرانی هر کدام از این قیمت ها که در سایت قیمت فلزیاب یا کاتالوگ فلزیاب ارائه میگردد میتواند قیمت فلزیاب خارجی یا قیمت طلایاب خارجی یا قیمت گنج یاب خارجی باشد که بعضی از قیمت فلزیاب ها قیمت واقعی فلزیاب نمی باشد وفروشندگان فلزیاب به هر نوعی میخواهند فلزیاب خود را با قیمت بالا بفروش برسانند

قیمت فلزیاب خارجی یا قیمت طلایاب خارجی یا قیمت گنج یاب خارجی بالاتر از قیمت متناسب بازار فلزیاب در ایران ارائه میگردد چون فروشنده این دسته فلزیاب خارجی قیمت فلزیاب خارجی را بالاتر از قیمت واقعی ارائه نموده تا سود بیشتری ببرند و قیمت فلزیاب خارجی را به نسبت قیمت واقعی ان گرانترارائه نموده با انکه این دسته فلزیاب خارجی که قیمت ان فلزیاب خارجی بالا است دارای کیفیت پایین نیز است ولی خریدار فلزیاب به این موضوع از نظر کیفیت و توان عمق و تفکیک فلزیاب خارجی توجه ننموده و فقط به نام ظاهر فلزیاب خارجی توجه نموده و تفاوت کیفیت فلزیاب و نسبت قیمت فلزیاب خارجی را به نسبت قیمت فلزیاب ایرانی یا قیمت طلایاب ایرانی یا قیمت گنج یاب ایرانی را که دارای کیفیت بالا میباشد و تولید یک شرکت فلزیاب معتبر میباشد توجه نمی نماید عملکرد فلزیاب را در نظر داشته باشید که مربوط به قدرت عمق و تفکیک ان فلزیاب بستگی دارد

فلزیاب ایرانی با کیفیت بالا که شرکت فلزیاب معتبر تولید مینماید مطمئناً توانائی بالاتری از نظر عملکرد و قیمت نسبت به فلزیاب خارجی دارا است

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:06

قیمت فلزیاب

نوشته شده توسط

قیمت فلزیاب

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب قیمت مشخصی داشته و قیمت فلزیاب یا قیمت طلایاب یا قیمت گنج یاب نمی تواند متفاوت باشد مگر انکه عمق ان فلزیاب موجب تفاوت قیمت فلزیاب با دیگر فلزیاب ها یا گنج یاب ها یا طلایاب ها گردد

قیمت فلزیاب به نوع توان تفکیک ان فلزیاب یا طلایاب گنج یاب نیز بستگی دارد قیمت فلزیاب را که یک تولید کننده فلزیاب یا تولید کننده گنج یاب یا تولید کننده طلایاب ارائه نموده که قیمت ها متفاوت در بین فلزیاب های ان تولید کننده فلزیاب وجود داشته که تفاوت قیمت فلزیاب یک شرکت فلزیاب میتواند از نوع مدار فلزیاب یا قطعات فلزیاب باشد یا چند تولید کننده فلزیاب مشترکاً فلزیاب خود را در یک مجموعه ارائه نموده که میتواند خریدار فلزیاب طلایاب گنج یاب با انواع قیمت فلزیاب با شرایط متفاوت از نظر نوع فلزیاب روبرو شود که این نوع فلزیاب ها دارای عمق و تفکیک انها نیزیکی نباشد یا قیمت فلزیاب با عمق یک اندازه و یک توان تفکیک یا تنظیم تفکیک یکی باشد ولی قیمت انها متفاوت باشد همه این موارد به نوع نقشه مدار ان فلزیاب بستگی دارد

بعضی ها قیمت فلزیاب را به بهانه خارجی بودن فلزیاب یا فلزیاب که گنج یاب قیمت فلزیاب را بالاتر از قیمت واقعی ان ارائه مینمایند

تولید کننده معتبر فلزیاب قیمت فلزیاب متناسب با توان ان فلزیاب تعیین نموده تا بازار رقابت را در اختیار خود قرار دهد و یک شرکت فلزیاب که فلزیاب ایرانی با کیفیت را ارائه میدهد میتواند قیمت مناسب را انتخاب نموده تا با فروش بالا فلزیاب یا افزایش فروش فلزیاب سطح تولید فلزیاب را بالا نگهداشته و بطور طبیعی هزینه تولید فلزیاب کاهش یافته و از ارتباط فروش فلزیاب با میزان بالا در کاهش هزینه ثابت برای کاهش قیمت بهره برده می شود تا بازار رقابت را در دست خود بگیرد پس ارزان بودن یک فلزیاب ساخت ایرانی برای یک شرکت معتبر با تکنولوژی انحصاری مشخص است

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 09:06

فلزیاب جدید

نوشته شده توسط

فلزیاب جدید

فلزیاب | طلایاب | گنج یاب که به بازار تولید میگردد با نام فلزیاب جدید یا طلایاب جدید یا گنج یاب جدید به بازار فلزیاب ارائه میگردد ولی جدیدترین فلزیاب که فلزیاب تجدید یا فلزیاب تجدید پذیر شده باشد و همتا نداشته باشد به تکنولوژی ان فلزیاب طلایاب گنج یاب بستگی دارد که این موضوع جدیدترین فلزیاب یا بی نظیر ترین فلزیاب باید بیان ان سندیت داشته باشد و سندیت فلزیاب برای کارائی بالا به نوع نقشه مدار ان فلزیاب بستگی دارد  

فلزیاب جدید به صفحه دیجیتال فلزیاب یا کلید دیجیتال فلزیاب یا بلوتوث و این موارد نمی باشد بلکه فلزیاب جدید به نوع نقشه مدار ان فلزیاب ارتباط دارد و یک فلزیاب جدید یا جدیدترین فلزیاب یا فلزیاب تجدید شده یا فلزیاب تجدید پذیرمیتواند یک فلزیاب با ظاهر ساده ولی مدار پیچیده فلزیاب یا مدار پیشرفته فلزیاب باشد

فلزیاب تصویری جدید یا فلزیاب لیزری جدید یا فلزیاب پالسی جدید یا فلزیاب انتنی جدید یا فلزیاب نقطه زن جدید یا ردیاب جدید یا ردیاب طلا جدید یا نقطه زن طلا جدید از هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب باشد جدید بودن ان میتواند مرتبط به تکنولوژی ان فلزیاب باشد و یک تولید کننده فلزیاب میتواند فلزیاب خود را با نام قبلی ولی با تکنولوژی جدید بعنوان فلزیاب جدید ارائه نماید زیرا فلزیاب جدید را تولید کننده فلزیاب معتبر که سابقه طولانی در تولید فلزیاب دارد هر سال با تکنیک جدید فلزیاب ولی با همان شکل و شمایل ارائه نماید و بعضی تولید کننده فلزیاب نام فلزیاب را جدید ننموده یا تغییر نمی دهند ولی شکل فلزیاب جدید یا تجدید می نمایند

هر تولید کننده در تولید فلزیاب میتواند فلزیاب تولید شده خود را بعنوان فلزیاب جدید ارائه نماید ولی اینکه یک فروشنده فلزیاب بگوید فلزیابی که ارائه مینماید یک فلزیاب جدید است و جدیدتراز این نوع فلزیاب در دنیا وجود ندارد حرفی منطقی نمی باشد زیرا هر تولید کننده فلزیاب میتواند جدیدترین فلزیاب یا فلزیاب جدید را در مورد فلزیاب خود بیان نماید

البته یک فلزیاب انحصاری که تکنولوژی ان خاص خود تولید کننده فلزیاب طلایاب گنج یاب باشد را میتوان جدیدترین فلزیاب یا فلزیاب جدید در نظر گرفت زیرا تکنولوژی ان فلزیاب در انحصار خود تولید کننده فلزیاب میباشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

صفحه1 از39